Efektywność energetyczna w budownictwie

Izolacja budynku polega na osłonie go przed utratą ciepła ale również hałasem z zewnątrz. Może być utworzona z różnych surowców, jak na przykład wełna mineralna, styropian czy pianka poliuretanowa. Dzięki poprawnej izolacji, budynek jest odpowiedniej zabezpieczony przed mrozem zimą a także przed skwarem latem, co przekłada się na niższe rachunki za ogrzewanie i klimatyzację. Izolacja może być sporządzona na rozmaitych pułapach budynku, jak np.: ściany, dach lub podłoga. Warto pamiętać, że im lepsza izolacja, tym niższe koszty eksploatacji budynku a także mniejsze emisje CO2 do atmosfery.

Izolacja budynku jest również istotna dla komfortu akustycznego lokatorów. Porządna izolacja dźwiękowa pozwala na zredukowanie szumu dochodzącego z zewnątrz, co jest wyjątkowo istotne w centrach miast czy też przy ruchliwych drogach. Izolacja akustyczna może być zrealizowana na przykład przy użyciu wyjątkowych mat dźwiękochłonnych albo izolacji akustycznej wykorzystywanej w ścianach.

Ważne jest aby, izolacja budynku była sporządzona ściśle z obligatoryjnymi przepisami i normami. W Polsce obowiązuje rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim muszą odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które formułuje żądania dotyczące izolacji cieplnej i akustycznej budynków.

Następnym znaczącym elementem izolacji budynku jest ochrona przed wilgotnością oraz powstawaniem grzybów i pleśni. Wilgoć może powodować defekt struktury budynku ale także negatywnie wpływać na zdrowie mieszkańców. Aby uniknąć tego typu kłopotów, trzeba standardowo izolować fundamenty, ściany piwniczne oraz stropodachy.

Izolacja budynku także ma oddziaływanie na skuteczność energetyczną budynku. Budynki prawidłowo zaizolowane pozwalają na zminimalizowanie zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych. Powinno się zwrócić uwagę na to, że podniesienie efektywności energetycznej budynku to nie jedynie korzyści dla otoczenia, ale również dla portfela lokatorów.

Jednym z najistotniejszych elementów izolacji budynku jest izolacja cieplna. Izolacja cieplna pozwala na ochronę przed stratą ciepła z budynku do otoczenia. Dzięki temu, mieszkańcy mogą cieszyć się dobrą temperaturą w środku budynku przy niższych kosztach ogrzewania. Izolacja cieplna może być przeprowadzona przykładowo za pomocą wełny mineralnej, styropianu lub pianki poliuretanowej.

Izolacja cieplna może być zrealizowana na różnorodnych poziomach budynku, takich samych jak: ściany, dach lub podłoga. W wypadku ścian obrzeżnych, znaczące jest ażeby izolacja była wykonana odpowiednio grubo i dobrze zamontowana. W wypadku dachu, izolacja powinna być utworzona na całej przestrzeni, również na spadach i okapach.

Wskazane jest mieć na uwadze, że izolacja cieplna ma także korzystny wpływ na efektywność energetyczną budynku, pozwala na zmniejszenie zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych. W Polsce obowiązuje rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich położenie, które określa wymagania dotyczące izolacji termicznej budynków.

Na koniec wskazane jest zaakcentować, że izolacja budynku jest jednym z najistotniejszych czynników wpływających na komfort i bezpieczeństwo mieszkańców. Tym samym warto poświęcić należytą uwagę na izolację już na etapie planowania i budowy budynku, ażeby cieszyć się komfortem i oszczędnościami w przyszłości.